دات نت نیوک

شرکت های عضو سندیکا

در دستور کار کمیسیون آموزش و پژوهش سندیکا قرار گرفت؛ مکاتبه با دانشگاه تهران برای برگزاری دوره‌های آموزشی

در دستور کار کمیسیون آموزش و پژوهش سندیکا قرار گرفت؛ مکاتبه با دانشگاه تهران برای برگزاری دوره‌های آموزشی

در دستور کار کمیسیون آموزش و پژوهش سندیکا قرار گرفت؛ مکاتبه با دانشگاه تهران برای برگزاری دوره‌های آموزشی

شهر:


نشانی:

تلفن:

فکس:

ایمیل: 

وب سایت:


کمیسیون آموزش و پژوهش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق روز شنبه بیست‌وششم مرداد ماه در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.
در این جلسه درخواست دانشگاه تهران در مورد برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز اعضای سندیکا مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه مقرر شد طی نامه‌ای سرفصل‌ها و مدت زمان هر دوره از بخش مربوطه در دانشگاه تهران استعلام شود و در مرحله بعدی از شرکت‌های عضو سندیکا برای اولویت‌بندی دوره‌ها استعلام شود. 
در ادامه این جلسه در خصوص برنامه برگزاری دوره‌های آموزشی در ماه‌های آتی تصمیم‌گیری شد. بر این اساس برگزاری دوره «آشنایی با دستورالعمل‌های ثابت بهره‌برداری (با محوریت تخصیص کد)» در مهر ماه در دستور کار قرار گرفت. گفتنی است این دوره با بازدید از دیسپاچینگ ملی همراه خواهد بود.
 از دیگر موضوعاتی که در دستور کار این جلسه قرار گرفت پیشنهادی مبنی بر طرح موضوع «کاربردهای هوش مصنوعی در بازار برق» در کمیسیون‌های سندیکا بود. در این رابطه مقرر شد از آقای کجوری که پیشنهاد‌دهنده این موضوع بود، برای ارائه توضیحات لازم در جلسه آتی کمیسیون، دعوت به عمل آید.
 

print
rating