• ایران
  • 1399/09/03
news-details
كميسيون‌ها

جلسه پانزدهم کمیسیون مالی و اقتصادی

پانزدهمین جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی سندیکا روز سه شنبه 11 شهریور ماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه