• ایران
  • 1403/04/04
news-details
كميسيون‌ها

جلسه بیست و پنجم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

بیست و پنجمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز سه شنبه بیست و سوم خرداد ماه 1402 به صورت حضوری در دفتر سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه