• ایران
  • 1400/07/26
news-details
كميسيون‌ها

جلسه اول کمیسیون آموزش و پژوهش

اولین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش در تاریخ دوشنبه 10 دی ماه 1397 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه