• ایران
  • 1400/07/26
news-details
كميسيون‌ها

جلسه دوم کمیسیون بیمه و مالیات

دومین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات روز سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه