• ایران
  • 1400/07/26
news-details
كميسيون‌ها

جلسه چهارم کمیسیون مالی و اقتصادی

چهارمین جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی روز سه شنبه 7 ا سفند ماه 1397 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه