• ایران
  • 1400/07/26
news-details
كميسيون‌ها

جلسه چهارم کمیسیون مهندسی و سیستم ها

چهارمین جلسه کمیسیون مهندسی و سیستم ها روز شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه