• ایران
  • 1400/07/26
news-details
كميسيون‌ها

جلسه هشتم کمیسیون مالی و اقتصادی

هشتمین جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی روز چهارشنبه 26 تیر 1398 در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه