• ایران
  • 1400/07/26
news-details
كميسيون‌ها

جلسه نهم کمیسیون آموزش و پژوهش

نهمین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش روز شنبه 12 دی 1398 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه