• ایران
  • 1400/07/26
news-details
كميسيون‌ها

جلسه یازدهم کمیسیون بیمه و مالیات

یازدهمین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات روز سه شنبه 12 آذر 1398 در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه