• ایران
  • 1400/05/03
news-details
كميسيون‌ها

جلسه دوازدهم کمیسیون مالی و اقتصادی

دوازدهمین جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی سندیکا روز سه شنبه 13 خرداد ماه 1399 به صورت مجازی-حضوری در محل سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه