• ایران
  • 1400/07/26
news-details
كميسيون‌ها

جلسه شانزدهم کمیسیون بیمه و مالیات

شانزدهمین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات سندیکا روز دوشنبه 12 خرداد 1399 به صورت مجازی-حضوری برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه