• ایران
  • 1399/04/15
news-details
اخبار


تدوین و اولویت‌بندی انتظارات اعضای سندیکا از مجلس یازدهم

با مشخص شدن ترکیب اعضای کمیسیون انرژی مجلس یازدهم ، سندیکای شرکت‌های تولیدکننده در پژوهشی با تلفیق روش‌های کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای، به تحلیل و شرح مشکلات تولیدکنندگان غیر دولتی برق پرداخت.
نتایج این پژوهش با عنوان «انتظارات تولیدکنندگان غیر دولتی برق از مجلس یازدهم» با توزیع 51 پرسشنامه در سطح جامعه آماری ، متشکل از اعضای این سندیکا که سهمی۹۶ درصدی از کل تولید بخش خصوصی در بخش حرارتی و سهمی ۴۹ درصدی از تولید ویژه برق کل کشور دارند، استخراج شده است و به‌زودی از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس به دست نمایندگان مجلس یازدهم می‌رسد.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه