• ایران
  • 1399/09/03
news-details
اخبار


روند افزایشی مصرف برق از سرگرفته شد

تهران - ایرنا - روند مصرف برق که در شب وروزهای گذشته کاهشی شده بود، شب گذشته (۱۹ مرداد) افزایشی شد و از مرز ۵۶ هزارمگاوات گذشت.
مصرف برق شب گذشته کشور براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق که مورد بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا قرار گرفت، درساعت ۲۱ و ۱۲ دقیقه به ۵۶ هزار و ۱۲۵ مگاوات رسیدو این درحالی است که از چهاردهم مردادماه روند مصرف کاهش یافته بود.
میزان مصرف برق شب گذشته در مقایسه با زمان مشابه پارسال که ۵۳ هزار و ۵۷۹ مگاوات مصرف شده بود، از رشد دو هزار و ۵۴۶ مگاواتی برخوردار شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد روز گذشته میزان مصرف برق درساعت ۱۲و ۵۶ دقیقه به عدد۵۵ هزار و ۵۸۴ مگاوات رسید و این درحالی است که پارسال در همین بازه زمانی ۵۴ هزار و ۴۰ مگاوات به مصرف رسیده بود.
مصرف برق دربخش صنایع درعین حال روندی کاهشی یافت بطوری که شب گذشته مصرف این بخش به چهار هزار و ۶۸۷ مگاوات رسید که شب پیشتر پنج هزار و یک مگاوات بود.
میزان ذخیره نیروگاه ها در شب و روز گذشته یک هزار و ۱۶۷ مگاوات و میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر هم ۶ هزار و ۴۴۴ مگاوات بود.
وزیر نیرو به تازگی به ایرنا گفت: دوره اوج مصرف تابستان ۹۹ بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده با رشد «اوج بار» حدود یک درصد و با افزایش عرضه انرژی بیش از چهار درصد نسبت به سال گذشته و افزایش صادرات انرژی پشت سر گذاشته شد.
به گفته رضا اردکانیان، تابستان ۹۷ اوج بار بیش از پنج درصد را به زیر سه درصد رساندیم و در تابستان ۹۸ رشد اوج بار فقط یک درصد و بدون خاموشی بود که امسال نیز به همین میزان خواهد شد.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه