• ایران
  • 1403/02/29
news-details
پژوهش

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره نه

در تمامی روش های حل یک مساله، تعریف درست مساله گام اول است. تا زمانی‌که مشکلی به درستی تبیین و ابعاد آن روشن نشود، قادر به ارائه راهکار برای حل آن نخواهیم بود. در مرحله تعریف مساله، پیامدهای مشکل کشف شده و کسانی که تحت تاثیر قرار می گیرند، مشخص می شود.ارائه تحلیل های آماری درست و دقیق و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان از جمله روش هایی است که به تبیین و تعریف درست مساله کمک خواهد کرد. تا زمانی‌که کاستی های موجود را به هر شیوه ممکن پنهان کنیم، توجه و حمایت کافی برای حل مشکلات را نه از جانب مردم، نه از جانب جامعه علمی و کارشناسی و نه از جانب نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار دریافت نخواهیم کرد. پنهان کردن مشکل، آن را از بین نمی‌برد. تعریف درست و شفاف مساله اولین قدم برای حل آن است. چنانچه در برداشتن اولین قدم صادقانه و شجاعانه برخورد نکنیم، برداشتن قدم های بعدی دشوار و احتمال حل مشکل اندک خواهد بود. متن کامل یادداشت را می توان از پایین همین صفحه با دو بار کلیک همزمان دانلود کرد.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه