• ایران
  • 1400/06/25
news-details
كميسيون‌ها

جلسه بیست و هفتم کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

بیست و هفتمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا روز سه شنبه 5 اسفند به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه