• ایران
  • 1401/09/14
news-details
كميسيون‌ها

چهلمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی

چهلمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا روزیکشنبه 9 مرداد به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه