• ایران
  • 1401/11/19
news-details
كميسيون‌ها

پنجمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

پنجمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه سندیکا روز چهارشنبه 30 آذر ماه 1401 به صورت حضوری در دفتر سندیکا برگزار شد.
فایل صورتجلسه کمیسیون در قسمت زیر قابل دانلود است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه