• ایران
  • 1400/03/29
news-details
اخبار

معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی:
مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد برق انتهای بهمن‌ماه عرضه می‌شود

معاون برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد برق به ارزش 700 میلیارد تومان انتهای بهمن‌ماه امسال در بورس انرژی عرضه می‌شود.
حمیدرضا عظیمی با اشاره به برنامه شرکت برق حرارتی به منظور استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت تامین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای، گفت: برق حرارتی نخستین شرکت دولتی در سطح کشور است که توانسته بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی(سلف موازی استاندارد برق) تامین کند.
وی افزود: اوراق سلف موازی استاندارد برق ابزار تامین مالی کوتاه مدت(یک یا دوساله) است که بر مبنای قرارداد سلف منتشر می‌شود و براساس آن عرضه کننده مقدار معینی از دارایی پایه (برق) را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم نماید.
عظیمی با اشاره به اینکه مرحله اول عرضه این اوراق دی‌ماه امسال با ارزش 657 میلیارد تومان صورت گرفته است، ادامه داد: عرضه کننده این اوراق شرکت برق حرارتی و بازار اولیه و معاملات ثانویه آن شرکت بورس انرژی ایران است. نرخ اسمی این اوراق 18.5 درصد سالیانه و نوع اوراق نیز با نام، قابل معامله در بورس انرژی ایران و معاف از مالیات خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه در انتهای دوره دو ساله کل اصل و فرع به صورت یکجا پرداخت می‌گردد، گفت: استفاده از راهکارهای تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه به منظور تنوع بخشی به منابع درآمدی و حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید برق از جمله اهداف عرضه این اوراق است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه