• ایران
  • 1400/03/29
news-details
اخبار

پورابراهیمی مطرح کرد؛
مطالبه نیروگاه‌های بخش خصوصی به ۲۸هزار میلیارد تومان رسید

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در جلسه سران قوا این موضوع مطرح شد که مشکل قطعی برق بخاطر رمزارزها است. گزارش وزارت صمت در آن جلسه نشان داد که مجموع مصرف برق واحدهای مجاز استخراج رمزارز 320 مگاوات است در مورد واحدهای غیرمجاز نیز مصرف 300 مگاواتی برآورد می‌شود که روی هم یک درصد از مصرف برق را تشکیل می‌دهد بنابراین اینگونه صحبت‌ها دادن آدرس غلط است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: روش‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود درست نیستند و باید جلوی آن را بگیریم. شیوه آن تفاوتی ندارد و آنچه اهمیت دارد نتیجه آن است.
وی با اشاره قطعی برق در صنایع گفت: طبق ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت موظف به ایجاد زیر ساخت صنایع است و در صورت قطعی برق یا گاز باید خسارت آن را دریافت کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: امروز واحدهای تولیدی آسیب زیادی از قطعی برق دیدند، انتظار ما این است که برای تنظیم عرضه و تقاضای برق وزیر اقتصاد بورس انرژی را فعال کند.
اگرچه این موضوع جزو وظایف وزارت نیرو است اما به نظر می‌رسد که این وزارت اعتقادی به آن ندارد. پنجاه درصد از تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود اما به دلیل تصمیمات وزارت نیرو نه تنها بخش خصوصی آسیب می‌بینند بلکه بخش خصوصی تولید کننده انرژی نیز دچار خسارت می شود.
وی ادامه داد: مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی از دولت به 28 هزار میلیارد تومان رسیده است اگر برای آن فکری نشود مشکل بزرگی ایجاد می‌شود. یکی از راه‌های آن بورس انرژی است که تقاضای داریم وزارت اقتصاد در این مورد ورود کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه سران قوا این موضوع مطرح شد که مشکل قطعی برق بخاطر رمزارزها است. گزارش وزارت صمت در آن جلسه نشان داد که مجموع مصرف برق واحدهای مجاز استخراج از رمزارز 320 مگاوات است در مورد واحدهای غیرمجاز نیز مصرف 300 مگاواتی برآورد می‌شود که روی هم یک درصد از مصرف برق را تشکیل می‌دهد بنابراین این گونه صحبت‌ها آدرس غلط دادن است. در طی پنج سال گذشته حتی یک نیروگاه به کشور اضافه نشده است.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه