• ایران
  • 1402/09/10
news-details
اخبار

در جلسه اخیر کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا صورت گرفت؛
بررسی اهم مسائل روز نیروگاه‌های غیر دولتی

سی‌و‌دومین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا به منظور تبادل نظر در خصوص موضوعاتی چون اعمال جداول مدیریت مصرف صنایع و مشکلات ناشی از آن برای نیروگاه‌ها، شرایط جدید تعیین‌شده برای ارائه تاییدیه فنی پروانه از طرف شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، عدم صدور مجوز خروج برای بازدیدها و تعمیرات دوره ای واحدها طی ماه های قبل از پیک و ... به صورت برخط برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ضمن اشاره به اعمال جداول زمان بندی برای کاهش میزان مصارف صنایع دارای قرارداد دوجانبه و ایجاد مشکلات جدی به دلیل عدم مصرف برق خریداری شده توسط خریدار، پیشنهاد شرکت مدیریت شبکه برق به توانیر مبنی بر عدم اعمال تفکیک بازه های زمانی کم‌باری، میان‌باری و پرباری در محاسبات قبض مشترک نیز بررسی شد. در صورت تایید این پیشنهاد خرید برق توسط مشترک از محل بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه برای پوشش مصرف برق مشترک در کل ساعات ماه مورد نظر، لحاظ خواهد شد.
دیگر پیشنهاد شرکت مدیریت شبکه برق این بود که در صورتی که مصرف مشترکین یادشده در کل ساعات آن ماه نیز کمتر از حجم برق خریداری شده آنان از محل بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه طی ماه مورد نظر باشد، شرکت مالک شبکه، بهای برق خریدار‌ شده مازاد (مابه‌التفاوت بین مجموع انرژی خریداری شده مشترک از محل بورس انرژی و قرارداد دوجانبه با میزان انرژی مصرفی مشترک طی ماه مورد نظر) را با متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده‌فروشی و بورس انرژی طی ماه مورد نظر، به حساب بستانکار مشترک منظور کند.
بر این اساس در این جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی مقرر شد سندیکا طی نامه ای به شرکت مدیریت شبکه برق و توانیر ضمن تاکید بر اهمیت پی‌گیری موضوع، خواستار ارائه توضیحات و جزییات مربوط به نحوه محاسبات برای پرداخت بهای برق خریداری شده مازاد بر اساس متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی و بورس انرژی شده و پیشنهاد خود را مبنی بر محاسبه قیمت برق خریداری شده مازاد بر اساس متوسط وزنی قیمت برق به عنوان یک عامل انگیزشی برای کاهش مصرف برق در صنایع، به توانیر ارائه کند.
در بخش دیگری از این جلسه اطلاعیه 1584 EMIS در خصوص شرایط جدید اعلامی برای ارائه تاییدیه فنی پروانه بهره برداری تولید برق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس این اطلاعیه تمدید سالانه پروانه بهره برداری تولید برق نیروگاه ها منوط به تاییدیه شرکت برق حرارتی شده، در حالی که مدارک مورد نیاز برای تاییدیه این شرکت، مربوط به بهره بردار بوده و حتی در صورت ضرورت ارائه این مدارک، عملا تمدید پروانه بهره برداری نباید ارتباطی به ارائه یا عدم ارائه مدارک مزبور داشته باشد.
به این ترتیب و با توجه به اینکه تمدید پروانه بهره‌برداری تولید برق نیروگاه ها به ابزاری برای دریافت اطلاعات گاه غیر مرتبط توسط شرکت‌های مدیریت شبکه برق و مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی شده، مقرر شد جلسه ای مشترک بین تعدادی از اعضای کمیسیون بازار برق و کمیسیون مقررات و قراردادها برگزار و موضوع از نظر حقوقی بررسی و در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
در این جلسه همچنین عدم صدور مجوز خروج برای بازدیدها و تعمیرات دوره ای واحدها طی ماه های قبل از پیک مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اینکه تعدادی از نیروگاه ها در فروردین ماه سال جاری درخواست خروج در تاریخ های مشخص را برای بازدیدهای دوره ای داشته اند ولی این اجازه به آنها داده نشده، متاسفانه در زمان پیک تعدادی از این نیروگاه ها ناگزیر به خروج گاه بدون برنامه برای انجام تعمیرات از شبکه خارج شدند.
این در حالی است که بر اساس نامه معاونت راهبری شرکت مدیریت شبکه برق، به استناد بند 6 بخش 5-2 دستورالعمل ثابت بهره برداری شماره 1 و با توجه به افزایش مصرف و تایید خروج های برنامه ریزی‌شده با لحاظ حداقل کفایت تولید مورد نیاز شبکه، ایجاد هرگونه خسارت به دلیل بهره برداری از واحدهای نیروگاهی در هر شرایطی متوجه مالک نیروگاه یا بهره بردار است. به این ترتیب و نظر به اینکه به برخی از نیروگاه ها اجازه خروج برای بازدیدها و تعمیرات دوره ای داده نشد، مقرر شد سندیکا با استناد به نامه مذکور، موضوع خسارات واردشده به این دست از نیروگاه‌ها را پی‌گیری و تاکید کند که هزینه و خسارت ناشی از عدم انجام بازدیدهای دوره ای می تواند برای نیروگاه ها بسیار هنگفت باشد. همچنین مقرر شد سندیکا در مکاتبات خود به این مساله اشاره کند که طبق آيين نامه تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در شبكه برق كشور، اگر دستورات مرکز هزینه ای را به مالک نیروگاه تحمیل کند ملزم به جبران آن است. به علاوه قرار گرفتن این موضوع نیز در دستور جلسه مشترک با کمیسیون مقررات و قراردادها و بررسی نامه شرکت مدیریت شبکه و آیین نامه خرید و فروش هم از دیگر مصوبات این جلسه بود.
اعضای کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در بخش دیگری از این جلسه آنلاین، کاهش شدید ضرایب قطعی بهای آمادگی در سال گذشته و دلایل فنی احتمالی برای کاهش این ضرایب را بررسی کردند. بر این مبنا مقرر شد این موضوع پس از انتشار گزارش جامع ماهیانه خرداد شرکت مدیریت شبکه برق و صورت حساب های خرداد 1400، با بررسی عوامل متعدد همچون میزان آمادگی، درآمد آمادگی و خدمات جانبی واکاوی شود.
در بخش دیگری از این جلسه، اعضای کمیسیون در خصوص نرخ جدید سوخت نیروگاهی و ارتباط آن با نرخ سقف بازار و جبران هزینه سوخت به بحث و تبادل نظر پرداخته و تاکید کردند که شرکت مدیریت شبکه برق جبران هزینه افزایش نرخ سوخت نیروگاهی را پذیرفته و این موضوع در دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق در حال پی گیری است. همچنین مقرر شد عدم انطباق مصوبه شماره 99/13847/20/100 مورخ 99/2/23 وزارت نیرو با دستورالعمل بند (ت) ماده 48 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب شورای اقتصاد، در جلسه مشترک با کمیسیون مقررات و قراردادها بررسی و اعلام نظر شود.
بررسی نامه نیروگاه چادرملو درباره نحوه اعمال کدهای محدودیت تولید هم یکی دیگر از موضوع مطرح شده در این جلسه بود. در این خصوص مقرر شد پس از اعلام نظر اعضای کارگروه آزمون ظرفیت، طی نامه ای به معاونت راهبری شبکه درخواست شود درباره چگونگی اعمال کدهای محدودیت تولید شفاف سازی شود و بر اساس دستورالعمل های موجود رویه مشخصی برای آزمون واحدها، به روز رسانی قابلیت تولید، اعمال کدها و جرایم واحدها ارائه شود. همچنین بررسی خودتامین بودن نیروگاه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به جلسه آتی کمیسیون موکول شد تا موضوع با دعوت از نماینده آن شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه