• ایران
  • 1401/09/14
news-details
اخبار

در نشست مجمع عمومی سندیکا انجام شد؛
انتخاب اعضای جدید هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق

نشست عادی و فوق العاده مجمع عمومی سندیکای شرکت های تولید کننده برق، روز شنبه یازدهم تیرماه در محل جدید دبیرخانه سندیکا برگزار شد.
در این نشست که به ریاست مهندس خلیل بهبهانی و با حضور نماینده اتاق ایران به عنوان ناظر و اکثریت اعضا تشکیل شد، پس از تایید تراز مالی سندیکا، برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره رای‌گیری به عمل آمد که پس از شمارش آرا، مهندس ابراهیم خوش گفتار، دکتر سید فریدالدین معصومی، مهندس سید احمد مطهری، مهندس شهرام صدرا، مهندس حسن علی تقی زاده، دکتر مجیدغمامی و دکتر کریم افشار به عنوان اعضای اصلی و مهندس محمد تقی بابایی و مهندس رضا ریاحی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
همچنین آقایان حجت میرمومنی و شمس الدین ابطحی به ترتیب به عنوان بازرس اول و دوم سندیکا حایز بیشترین رای شدند.
در این نشست پیشنهادهای دبیرخانه سندیکا شامل اصلاح دو بند از اساسنامه، میزان حق عضویت در سال جدید و مبلغ ورودی اعضای جدید به رای گذاشته شد که مورد موافقت اعضای مجمع قرار گرفت.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه