• ایران
  • 1401/07/03
news-details
اخبار


اعلام نظر و تصمیم‌گیری کمیسیون بازار برق سندیکا درباره دو موضوع مهم

در چهلمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا ضمن بررسی و اعلام نظر درباره پیش‌نویس «رویه مدیریت مصرف سوخت نیروگاه‌ها در آرایش تولید نیروگاهی بازار برق» که توسط شرکت مدیریت شبکه برق تهیه و ارسال شده بود، درخصوص چگونگی پی‌گیری اعمال کف قیمتی در معاملات بورس انرژی نیز تصمیم‌گیری شد.
درباره موضوع نخست، پس از ارائه خلاصه‌ای از رویه مذکور، اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را بیان کردند و مقرر شد پس از اعلام سایر نظرات در گروه کمیسیون، موارد جمع‌بندی‌شده در جلسه مشترک بین اعضای کارگروه سوخت سندیکا و نمایندگان شرکت مدیریت شبکه برق بیان شود.
در ادامه این جلسه تصمیم‌گیری در باره چگونگی پی‌گیری اعمال کف قیمتی در معاملات بورس انرژی در دستور کار قرار گرفت.
در این باره لازم به ذکر است سندیکا از سال گذشته طی مکاتباتی با بورس انرژی خواستار اعمال کف قیمتی در معاملات برق بود. همچنین با توجه به حضور نیروگاه‌های دولتی در بورس که منجر به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و رقابت شده است، گزارشی در خصوص «سازوکارهای پیشنهادی به منظور تعیین قیمت پایه فروش برق در بورس انرژی» در کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا تهیه و به شرکت بورس انرژی ارسال شد. اما تاکنون اقدامی از طرف بورس انرژی در این زمینه صورت نگرفته است. از طرفی وزارت نیرو طی جلساتی با بورس انرژی پیش‌نویس دستورالعمل «توسعه مبادلات بورس انرژی» را تهیه کرده است.
بر این اساس مقرر شد اعضای کمیسیون ضمن بررسی پیش‌نویس دستورالعمل وزارت نیرو، طی سلسله جلسات فشرده و حضوری مدل پیشنهادی سندیکا برای رونق معاملات بورس انرژی و همچنین اعمال کف قیمتی در مبادلات بورس انرژی را ارائه کنند.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه