• ایران
  • 1402/09/10
news-details
اخبار


پیشنهادهای اعضا درباره بازار میان‌روزی به شرکت مدیریت شبکه ارائه می‌شود

جلسه کارگروه بازار میان‌روزی، به منظور جمع بندی نظرات شرکت‌های عضو در خصوص اصلاحات و تغییرات شرکت مدیریت شبکه در بازار میان‌روزی برق، هفدهم دی ماه سال جاری در محل سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق برگزار شد.
با توجه به اینکه شرکت مدیریت شبکه برق طی نشست مشترکی با هیات تنظیم بازار برق و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با ارائه گزارشی از اعمال تغییراتی در بازار میان‌روزی خبر داده بود، سندیکا ضمن ارسال این گزارش برای کلیه شرکت‌های عضو، درخواست کرد که اعضا نظرات خود را در خصوص گزارش مذکور و تغییرات پیشنهادی شرکت مدیریت شبکه به سندیکا اعلام کنند.
به این ترتیب نظرات نیروگاه‌ها در این خصوص جمع‌آوری و در جلسه‌ای که هفدهم دی ماه برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد طی هفته آینده جلسه ای با شرکت مدیریت شبکه برق کشور برگزار و نتیجه جمع‌بندی نظرات اعضا و سندیکا به این شرکت ارائه شود.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه