• ایران
  • 1401/05/29
news-details
آموزش

تقویم آموزشی شش ماهه دوم 1397

واحد آموزش سندیکای شرکت های تولید کننده برق، دوره های آموزشی تخصصی را در شش ماهه دوم سال 1397 طبق تقویم زیر برگزار می نماید.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه