• ایران
  • 1402/09/10
news-details
اخبار

در جلسه مشترک سندیکا و اصنا مصوب شد؛
زمینه‌سازی برای توسعه همکاری‌های مشترک

نشست مشترک سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با انجمن صنفی نیروگاه های کشور، چهارشنبه هفدهم آبان ماه سال جاری با هدف زمینه سازی برای توسعه همکاری‌های فیمابین در محل سندیکا برگزار شد.
در این نشست که با حضور رییس و نمایندگان هیات مدیره و دبیر هر دو تشکل برگزار شد، بر لزوم همکاری موثرتر دو سندیکا و انجمن صنفی تاکید و مقرر شد دبیران دو تشکل طی جلسات مشترک فرآیندها و موضوعات کلیدی پیگیری در انجمن و سندیکا را بررسی کرده و اقدامات مشترکی که از مسیر توسعه تعامل و همکاری های فیمابین شناسایی و تعریف کنند تا از این طریق امکان افزایش قدرت چانه زنی بخش نیروگاهی کشور فراهم شود.
همچنین قرار بر این گذاشته شد که جلسات بین دو تشکل به صورت منظم و در دوره های زمانی ماهانه یا دو ماهه برگزار شده و نمایندگان دو تشکل، موضوعات مشترک را در قالب اقدامات مشابه و منسجم پیگیری و دنبال کنند.
ارائه راهکارهای مشترک به منظور تسهیل روند تعمیرات نیروگاهی و ارائه گزارش‌هایی با هدف مشخص کردن الزامات و ضرورت های انجام به موقع روند تعمیرات، راهکارهای پیش رو برای افزایش راندمان نیروگاه ها، بهبود قراردادهای نیروگاه‌ها با شرکت‌های بهره‌بردار و بررسی موانع پیش روی صدور و تمدید پروانه ‌بهره برداری از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بوده که قرار است در نشست‌های آتی به تفصیل به آن پرداخته شود.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه