• ایران
  • 1400/09/15
news-details
آموزش

تقویم آموزشی شش ماهه دوم 1398

واحد آموزش سندیکای شرکت های تولید کننده برق، دوره های آموزشی تخصصی را در شش ماهه دوم سال 1398 طبق تقویم زیر برگزار می نماید.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه